Programy promocji zdrowia z zakresu:

  • walki z otyłością – spotkania ze specjalistami: dietetykiem, lekarzem, fizjoterapeutom, farmaceutą
  • walki z przemocą w rodzinie – spotkania ze specjalistami: psychologiem, terapeutą, lekarzem
  • walki z uzależnieniami: alkohol, narkotyki, dopalacze – spotkania ze specjalistami: psychologiem, lekarzem, terapeutą, fizjoterapeutą, farmaceutą
  • walki z wypaleniem zawodowym – spotkania z psychologiem, terapeutą, lekarzem
  • walki z bezrobociem – spotkania ze specjalistami z zakresu poszukiwania pracy oraz warsztaty z zakresu nauki pisania CV, listów motywacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych