Programy promocji zdrowia z zakresu:

  • najmodniejszych dyscyplin sportu i ich wpływu na zdrowie: piłka nożna, pływanie, jazda na nartach, taniec towarzyski, gimnastyka artystyczna, gry zespołowe
  • doboru właściwego sprzętu do uprawiania konkretnej dyscypliny sportu i ich wpływu na zdrowy rozwój organizmu
  • higieny nauki
  • palenia tytoniu
  • narkotyków
  • dopalaczy
  • alkoholu
  • zdrowego odżywiania: omówienie różnych modeli odżywiania, w tym różnych modnych diet, i ich wpływu na rozwijający się młody organizm
  • zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii, ortoreksji