Godzinna terapia indywidualna

terapia pediatryczna, ginekologiczna, urologiczna, terapia manualna, trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp, terapia wisceralna, masaż Shantala, masaż limfatyczny, terapia DNS, terapia stawów skroniowo-żuchwowych, terapia bólów głowy.
UWAGA!! w cenie indywidualny zestaw ćwiczeń z terapii.

200 zł

Półgodzinna terapia indywidualna

fizjoterapia pediatryczna
UWAGA!! w cenie indywidualny zestaw ćwiczeń z terapii.

120 zł

Kinezjotaping dzieci

40 zł

Kinezjotaping dorosłych

40 zł

Masaż półgodzinny

limfatyczny, Shantala, z uwzględnieniem punktów spustowych.
UWAGA!! w cenie indywidualny zestaw ćwiczeń z terapii.

120 zł

Terapeutyczne obwiązanie stóp bandażem

według trójpłaszczyznowej terapii manulanej wad stóp 30 minut

120 zł

Terapeutyczne obwiązanie stóp bandażem

według trójpłaszczyznowej terapii manulanej wad stóp + bandaż z instruktażem ćwiczeń 60 minut.
UWAGA!! w cenie indywidualny zestaw ćwiczeń z terapii.

200 zł

Podoskopowe badanie stóp

podoskop diagnostyczny z kamerą Full HD oraz zmiana koloru

120 zł

Godzinna terapia indywidualna z diagnostyka USG

diagnostyka: rozejścia mięśnia prostego brzucha, aktywizacja mięśnia poprzecznego brzucha, aktywizacja mięśni dna miednicy.
UWAGA!! w cenie indywidualny zestaw ćwiczeń z terapii + kinezjotaping

240 zł

Półgodzinna terapia indywidualna z diagnostyką USG

diagnostyka: rozejścia mięśnia prostego brzucha, aktywizacja mięśnia poprzecznego brzucha, aktywizacja mięśni dna miednicy.
UWAGA!! w cenie indywidualny zestaw ćwiczeń z terapii + kinezjotaping

180 zł