Godzinna terapia indywidualna

terapia pediatryczna, ginekologiczna, urologiczna, terapia manualna, trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp, terapia wisceralna, masaż Shantala, masaż limfatyczny, terapia DNS

150 zł

Półgodzinna terapia indywidualna

fizjoterapia pediatryczna, ginekologiczna, urologiczna, terapia manualna, masaż Shantala, masaż limfatyczny, DNS, terapia wisceralna

100 zł

Kinezjotaping dzieci

40 zł

Kinezjotaping dorosłych

40 zł

Masaż półgodzinny

limfatyczny, Shantala, z uwzględnieniem punktów spustowych

100 zł

Terapeutyczne obwiązanie stóp bandażem

według trójpłaszczyznowej terapii manulanej wad stóp 30 minut

100 zł

Terapeutyczne obwiązanie stóp bandażem

według trójpłaszczyznowej terapii manulanej wad stóp + bandaż z instruktażem ćwiczeń 60 minut

150 zł

Podoskopowe badanie stóp

podoskop diagnostyczny z kamerą Full HD oraz zmiana koloru

100 zł

Godzinna terapia indywidualna z diagnostyka USG

diagnostyka: rozejścia mięśnia prostego brzucha, aktywizacja mięśnia poprzecznego brzucha, aktywizacja mięśni dna miednicy

200,00

Półgodzinna terapia indywidualna z diagnostyką USG

diagnostyka: rozejścia mięśnia prostego brzucha, aktywizacja mięśnia poprzecznego brzucha, aktywizacja mięśni dna miednicy

150